Các hoạt động chào mừng Đà Lạt 125 năm hình thành và phát triển

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG ĐÀ LẠT 125 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG ĐÀ LẠT 125 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

11/22/2018

Thời gian tổ chức: 27/12 đến 29/12/2018 gồm các hoạt động:

 1. Lễ công bố đề án xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2018-2025
  1. Địa điểm: Hội trường khu hành chính tập trung tỉnh Lâm Đồng
  2. Thời gian thực hiện: sáng 29-12-2018
 2. Lễ tuyên truyền 125 năm gương điển hình tiêu biểu:
  1. Địa điểm: Quảng Trường Lâm Viên
  2. Thời gian: tối 29/12/2018
 3. Triển lãm thành tựu Kinh tế – Văn hóa – Xã hội của thành phố Đà Lạt
  1. Địa điểm: nhà triễn lãm – Quảng trường Lâm Viên
  2. Thời gian: 26/12/2018
 4. Chương trình Biểu Diễn Nghệ Thuật chủ đề “Đà Lạt dạt dào những mùa hoa”
  1. Địa điểm: Quảng trường Lâm Viên
  2. Thời gian: tối 28//12/2018

Xem chi tiết kế hoạch tổ chức: Các hoạt động chào mừng Đà Lạt 125 năm hình thành và phát triển ( 1893-2018)

Https://samtuyenlamresort.com.vn

Hotline: (0263) 3800 800

 

Bài viết liên quan

Reviews